Wie ben ik?

Op de middelbare school wilde ik al ‘iets met communicatie gaan doen’. Ik heb Nederlands gestudeerd en via het schrijven van teksten ben ik communicatiemedewerker geworden en later communicatie adviseur.

Cruciaal voor mijn loopbaan zijn de tien jaar geweest dat ik voor VU hoogleraar Management van Verandering Lisa van de Bunt heb gewerkt.  In die tijd heb ik veel geleerd over organisatiekunde en het verband tussen communicatie en verandermanagement. Bovendien bracht hij me op het pad van het lesgeven. Waar Lisa regelmatig colleges, workshops en lezingen over verandermanagement gaf, ging ik vaak mee en vertelde over communicatie als een van de cruciale succesfactoren bij verandering. In deze tijd rondde ik ook een executive masteropleiding af:  Master of Corporate Communications bij Cees van Riel aan de Erasmus universiteit in Rotterdam.

In die tijd werkte ik onder meer voor rijksbrede rijksoverheidsprojecten (zoals de start van rijksbreed intranet) en de KLM. Vervolgens heb ik dit specialisme verder verdiept bij het Utrechts communicatiebureau Maatschap voor Communicatie. Via de maatschap vervulde ik opdrachten bij de Hogeschool Utrecht, Rabobank, Flevoziekenhuis en diverse ministeries. Ook bleef ik lesgeven en in 2011 heb ik mijn lesstof en ervaring gebundeld in het boek ‘Regel jij het draagvlak, een praktisch handboek verandercommunicatie.’

Een uitstap van twee jaar naar Sanoma volgde: ‘now for something completely different’: internationaal, commercieel en een interne functie op holdingniveau. Interessant en zeker leerzaam maar niet iets voor mij op langere termijn. Ik miste de inspiratie van verschillende opdrachtgevers en merkte dat mijn kracht niet per se ligt in het orkestreren van de communicatie, maar meer in het inspireren, begeleiden van processen en het vinden van creatieve invalshoeken.  In mei 2014 ben ik ingestapt als partner bij Wit Communicatie in Amsterdam. Ik was blij om weer terug te komen bij mijn stiel en vervulde veranderopdrachten bij het ministerie van I&W, de gemeente Den Haag en het CBR. Ook heb ik het geven van workshops weer opgepakt. Naast de workshops over mijn boek, ook over gedragsbeïnvloeding en verandercommunicatietrends.

Na vier jaar en het heroverwegen van mijn toekomst, heb ik besloten alleen verder te gaan. Het werken bij een mooi en goed bureau als Wit Communicatie betekent ook dat je je bezig moet houden met de managerial kant van de zaken. Daar ligt echter mijn hart niet. Ik ben en blijf van de inhoud en wil het liefst alleen daarmee bezig zijn. Vandaar sinds mei 2018: Modus Communicatieadvies.

Feedback van opdrachtgevers en workshop deelnemers komt in het kort  steeds op hetzelfde neer; enthousiast, scherp, constructief kritisch, creatief en met realisatiekracht.